Museumboerderij Mariahoeve

Museumboerderij Mariahoeve is eigendom van de gemeente Putten, maar deze verpacht het historische pand aan het Puttens Historisch Genootschap. In het rijksmonument is de boerderij uit 1907 te zien. Bezoekers komen zo te weten hoe de boer en zijn gezin destijds leefden.

Het is allemaal begonnen na  het overlijden van Maria van den Brink, de laatste bewoonster van deze boerderij. Haar erfgenamen wilden deze nog authentieke boerderij uit 1907 behouden voor de toekomst.

Na haar overlijden was de boerderij eigendom van driehonderd (!) erfgenamen. Deze gaven uiteindelijk toestemming aan één persoon om de erfenis af te handelen, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat het geheel een museumbestemming krijgt.